Předškoláci

 

 

Příprava předškoláků na ZŠ Černovice

 

1.     Jazykové, řečové, komunikační dovednosti

 

2.     Koordinace ruky, oka, jemná motorika, pravolevá orientace

 

3.     Rozlišení zrakových a sluchových vjemů

 

4.     Jednoduché logické a myšlenkové operace, orientace v elementárních matematických pojmech

 

5.     Záměrná pozornost, pamatování si, vědomé učení

 

6.     Kolektivní práce, kooperace, spolupráce, respekt, dodržování pravidel

 

7.     Tvořivost, fantazie

 

8.     Orientace v prostředí, okolním světě, praktickém životě

 

9.     Koordinace těla, rovnováha, pohyb