Školní družina   

    Školní družina je součástí Základní školy v Černovicích, má jedno oddělení pro maximální počet 25 dětí. Nachází se v 1. patře budovy.  Využívá ale i další prostory školy.

    Školní družina umožňuje dětem smysluplné využití času před začátkem vyučování od 7:00 a po jeho skončení do 14:00.

    Třída je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, výtvarným a pracovním materiálem, televizí a DVD přehrávačem.

    Součástí školní družiny jsou kroužky, které jsou každoročně upravovány podle potřeb, možností školy a podle zájmu dětí.

    Vychovatelky vytváří příjemné a podnětné prostředí a vedou děti k dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů, k dodržování bezpečnosti a šetrnému zacházení s vybavením družiny a pomůckami