Charakteristika školy

 

Vítáme Vás na stránkách naší školy.

 Ve světě, kde neustále dramaticky narůstá množství informací, technika se stává stále složitější na obsluhu, kde spolupráce mezi členy lidského společenství se stává základní podmínkou přežití, je vzdělávání členů společnosti prakticky jediným nástrojem, který může účinně ovlivňovat další úspěšnost či neúspěšnost společnosti a tím samozřejmě i jednotlivců samotných.

 Čím složitější je život, tím větší objem znalostí a dovedností si musí každý jednotlivý člověk osvojit, aby se v ní dokázal uplatnit. Čím větší je míra individuální svobody, tím víc záleží na osobní zralosti, odpovědnosti a tvořivosti každého občana. Čím více možností se člověku nabízí, tím víc záleží na jeho vlastních mravních a lidských kvalitách, aby si v nich dokázal dobře vybrat. Odtud přirozeně plyne, že se i doba, po níž se mladý člověk potřebuje vychovávat a vzdělávat, stále prodlužuje. Škola je tedy především místem, kde si dítě dělá první představu o společnosti dospělých, kde se učí vycházet s cizími a jinými, navazovat přátelství, soutěžit a spolupracovat. Z úzce lokální kultury vlastní rodiny, jejích zvyků a názorů, přechází do společné kultury spisovného jazyka, společenských pravidel a znalostí. Znalosti a dovednosti, jež se přitom naučí, jej mají zejména motivovat k dalšímu vzdělávání, poznání a tvoření.

 

 

  Základní škola Černovice, okres Blansko je malotřídní školou s 1. až  5. postupným ročníkem. Výuka probíhá ve dvou třídách. V nich bývají spojeny zpravidla, dle počtu žáků, dva ročníky. Ve škole jsou vytvořeny podmínky i pro práci s individuálně integrovanými dětmi. Součástí školy je školní družina pro 25 dětí. V rámci činnosti školní družiny pracuje na škole 3 - 5 zájmových  kroužků. Součástí školy je také školní jídelna (příprava obědů probíhá v kuchyni MŠ), ve které se stravuje 10-20 žáků. Přímo ve škole jsou také připravovány svačiny, kterých využívají téměř všichni žáci. Tradicí se stala spolupráce se ZUŠ Boskovice, odkud do naší školy dojíždí dle počtu přihlášených dětí jeden až dva dny v týdnu vyučující hry na klavír, flétnu...Škola leží v obci s 374 obyvateli ke konci roku 2015. Do naší školy dojíždějí také děti z Hodonína (včetně Dětského domova) a Tasovic. Dopravní obslužnost je dobrá, jízdní  řády jsou v rámci možností přizpůsobeny době školního vyučování. 

 

 

 Naši základní školu najdete na adrese Černovice 97, Černovice, 679 75.
 

 


Kontakt

Základní škola Černovice, okres Blansko

Černovice 97
Černovice
67975


516460631