Zahájení školního roku 2018/2019

                    proběhne 3. září 2018 v 8 hodin.

 

 

!!! Škola se zapojila do projektu na dopravu na plavání a finanční prostředky získala. !!!

 

                       ________________________________________________________________________________________________
 

V rámci Místního akčního plánu byl v návaznosti na projekt Malý technik vzbuzen velký zájem u dětí a žáků o polytechnické vzdělávání a tím i o jeho rozvoj. V tomto směru byla naše škola podpořena krásnými stavebnicemi, které jim předali právě pracovníci MAS Boskovice. Děkujeme

 

Fotografii z předávání naleznete v galerii.

 

 

 

Klima školy

 

Klima školy bylo zjišťováno prostřednictvím souboru dotazníků pro žáky, učitele a rodiče. Klima školy považujeme za projev celého školního prostředí (sociální, kulturní, personální a ekologické oblasti) v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení žáků, učitelů, rodičů a dalších osob, které se podílejí na životě školy. Klima školy je úzce spojeno s prostředím školy, z něhož vyplývá. Vypovídající informace o klimatu školy lze získat jen díky odpovědím optimálně tří skupin respondentů a průnikům jejich odpovědí v obsahově shodných položkách (www.nuov.cz)

 

Na základě Indexu percepce, který ani u jedné skupiny respondentů nebyl větší než 2,2 ale přesně: 1,77/ 1,73/ 1,35 můžeme říci, že klima naší školy je pozitivní. Na druhou stranu z odpovědí lze vyčíst oblasti, na kterých je nutné více či méně pracovat.

 
 
 
 
 
 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


 Projekt „K lepší výuce“

je projekt spolufinancován

 Evropskou unií.

 

Je zaměřen na získávání nových poznatků, vědomostí a dovedností pedagogů, které mohou uplatnit při zvyšování kvality výuky.  Toto se děje společným setkávání učitelů nad určitými problematikami, plánováním práce, reflexí práce, návštěvami na jiných školách a samozřejmostí je další vzdělávání pedagogů.  Společným jmenovatelem je čtenářská, matematická gramotnost a inkluze.

 


Kontakt

Základní škola Černovice, okres Blansko

Černovice 97
Černovice
67975


516460631