ZÁPIS 2018

 

Seznam registračních čísel dětí zapsaných k povinné školní docházce

na školní rok 2018/2019

 

děti přijaté:

                                   Z 1/2018

                                   Z 2/2018

                                   Z 3/2018

děti s odkladem:

                                  

Mgr. Pavla Davidová

ředitelka školy

 

                                                  ________________________________________________________________________________________

 

Přijměte pozvání

na

keramickou dílnu,

 

které se uskuteční

 

15. 5.

7.6.

 

  od 16:30 do 18:30

 

na Základní škole Černovice.

 

Příspěvek na hlínu, glazury, vodu, elektřinu,… je 50,- Kč.

 

       ________________________________________________________________________________________

 
 

!!! Škola se zapojila do projektu na dopravu na plavání a finanční prostředky získala. !!!

 

                       ________________________________________________________________________________________________
 

V rámci Místního akčního plánu byl v návaznosti na projekt Malý technik vzbuzen velký zájem u dětí a žáků o polytechnické vzdělávání a tím i o jeho rozvoj. V tomto směru byla naše škola podpořena krásnými stavebnicemi, které jim předali právě pracovníci MAS Boskovice. Děkujeme

 

Fotografii z předávání naleznete v galerii.

 

 

 

Klima školy

 

Klima školy bylo zjišťováno prostřednictvím souboru dotazníků pro žáky, učitele a rodiče. Klima školy považujeme za projev celého školního prostředí (sociální, kulturní, personální a ekologické oblasti) v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení žáků, učitelů, rodičů a dalších osob, které se podílejí na životě školy. Klima školy je úzce spojeno s prostředím školy, z něhož vyplývá. Vypovídající informace o klimatu školy lze získat jen díky odpovědím optimálně tří skupin respondentů a průnikům jejich odpovědí v obsahově shodných položkách (www.nuov.cz)

 

Na základě Indexu percepce, který ani u jedné skupiny respondentů nebyl větší než 2,2 ale přesně: 1,77/ 1,73/ 1,35 můžeme říci, že klima naší školy je pozitivní. Na druhou stranu z odpovědí lze vyčíst oblasti, na kterých je nutné více či méně pracovat.

 
 
 
 
 
 

 Projekt „K lepší výuce“

je projekt spolufinancován

 Evropskou unií.

 

Je zaměřen na získávání nových poznatků, vědomostí a dovedností pedagogů, které mohou uplatnit při zvyšování kvality výuky.  Toto se děje společným setkávání učitelů nad určitými problematikami, plánováním práce, reflexí práce, návštěvami na jiných školách a samozřejmostí je další vzdělávání pedagogů.  Společným jmenovatelem je čtenářská, matematická gramotnost a inkluze.